ADRESA: B-dul A.I. Cuza, nr. 3B, Slatina, Judetul Olt

Istoric

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" continua traditia bibliotecilor existente în municipiul Slatina.

În evolutia istorica distingem mai multe etape:

1) Perioada de înfiripare a unui nucleu de biblioteca care începe în 1841 si dureaza pâna în 1913. În Regulamentul organic intrat în vigoare în Tara Româneasca în 1831 la art. 65, p. 13 prevedea: "Alocarea unei sume anuale pentru tinerea scoalelor publice în capitala si celelalte orase ale principatului, a tipografiei, a bibliotecii".
Astfel în 1841 ilustra Scoala Ionascu - primea primul lot de 74 de carti - "carti ce vor sta la dispozitia profesorilor, elevilor dar si la dispozitia dumnealor locuitorilor orasani".

2) 1913-1931
În anul 1913 institutorul slatinean Marian S. Andreean doneaza prin testament primariei orasului Slatina casa sa cu patru camere si o biblioteca cu 2000 de volume pentru înfiintarea unei biblioteci publice. Primul razboi mondial si apoi convulsiile post razboi au amânat punerea în executare a testamentului pâna în 1931.

3) 1931-1948
Prin dispozitia Prefecturii Judetului Olt din 26 octombrie 1931 se inaugureaza Biblioteca publica din orasul Slatina - fiind actul de înfiintare a primei biblioteci publice în sensul modern al cuvântului - functioneaza cu 1 bibliotecar si s-a numit Biblioteca comunala "M.S. Andreean".

4) 1948-1989
Dupa cel de-al doilea razboi mondial si preluarea puterii de catre comunisti, în anul 1950 bibliotecile devin institutii de stat; biblioteca slatineana are un fond de 20.000 volume, format din fondul Andreean, Ionascu, YMCA dar si din numeroase confiscari efectuate între anii 1946-1950.
Între 1951-1968 primeste denumirea de Biblioteca Raionala Slatina. În urma reorganizarii teritoriale administrative - 1968, Biblioteca redevine oraseneasca, dându-i-se rang de Biblioteca Judeteana începând cu anul 1975. Cresterea numarului de volume a fost relativ lent, ajungând în decembrie 1989 la cca. 100.000 unitati de biblioteca.

5) 1990- în prezent
Prin Hotarârea nr. 24/22 decembrie 1992 al Consiliului Judetean Olt, numele poetului simbolist Ion Minulescu este atribuit Bibliotecii Judetene Olt.
În 1993 - Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" se muta în actualul sediu din Bulevardul A.I. Cuza nr. 3 B; între 1999-2005 sediul trece printr-un amplu proces de modernizare prin extinderea de noi spatii si o noua fatada.

În prezent, Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" dispune de 280.000 unitati de biblioteca si este structurata în trei servicii:

a) Serviciul relatii cu utilizatorii care cuprinde: Sala lectura carte, Sala lectura periodice, Sala audio-video, Sala literatura pentru copii - ludoteca, Sala împrumut adulti beletristica, Sala împrumut adulti nonbeletristica; Compartiment asistenta specializata pentru bibliotecile din judet.

b) Serviciul de dezvoltare, prelucrarea colectiilor are în componenta Biblioteca Engleza 25.000 volume; Biblioteca Comunitatea Europeana - 5.000 volume; Centrul de Informare Comunitara, Filiala pentru tineret - 40.000 volume; Compartiment pentru deficiente de vedere.

c) Serviciul de cercetare, informare, informatizare cuprinde informarea bibliografica, fond documentar - 9.000 volume (anii 1780-1944); compartiment de informatizare, compartiment de publicitate, programe, actiuni culturale; Filiale universitare (2) - fond de carte 16.000 volume.
Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" a deschis o filiala de carte româneasca în Republica Moldova, Ialoveni cu 25.000 volume de carte româneasca, 4.000 carte engleza si pinacoteca.
Biblioteca Judeteana Olt are rol de coordonare metodica pentru bibliotecile publice din judetul Olt: 1 biblioteca municipala; 6 biblioteci orasenesti; 100 biblioteci comunale.

Personalul care deserveste Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" este de 43 bibliotecari si personal auxiliar.