ADRESA: B-dul A.I. Cuza, nr. 3B, Slatina, Judetul Olt

Misiune

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" are ca atributiuni principale: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colectiilor de carti, publicatiilor seriale, a altor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora in scopul informarii, cercetarii, educatiei sau recreerii, intretinerea, organizarea si desfasurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv in parteneriat cu autoritati si institutii publice, cu alte institutii de profil sau prin parteneriat public-privat; in cadrul societatii informatiei, biblioteca judeteana avand un rol de importanta strategica.

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" colectioneaza toate categoriile de documente necesare organizarii activitatii de informare, documentare si de lectura la nivelul comunitatii judetene si organizeaza Depozitul legal local de documente, potrivit legii.

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu coordoneaza activitatea bibliotecilor publice de pe raza judetului Olt, prin actiuni specifice de indrumare si de evaluare, prin proiecte, programe si activitati culturale, precum si actiunide indrumare profesionala, asigura aplicarea unitara a normelor biblioteconomice si a legislatiei in domeniu si coordonarea aplicarii strategiilor si programelor de automatizare a activitatilor si serviciilor acestor biblioteci.

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" elaboreaza si editeaza bibliografia locala curenta, materiale de indrumare metodologica si alte publicatii, alcatuieste baze de date si organizeaza centre de informare comunitara, coopereaza cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile responsabile, potrivit legii, si cu organismele neguvernamentale in realizarea obiectivelor de educatie permanenta.
Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" Slatina este biblioteca de tip enciclopedic, care este pusa în slujba comunitatii locale sau judetene si permite accesul nelimitat si gratuit la colectii, baze de date si alte surse proprii de informatii.

Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" Slatina asigura egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informarii, educatiei permanente, petrecerii timpului liber si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor, fara deosebire de statut social ori economic, vârsta, sex, apartenenta politica, religie ori nationalitate.
Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" elaboreaza norme privitoare la functionarea bibliotecilor din Judetul Olt, precum si de infiintare a filialelor specializate, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Nationala a Romaniei.