ADRESA: B-dul A.I. Cuza, nr. 3B, Slatina, Judetul Olt

CONCURSURI

Biblioteca Judeteana Ion Minulescu - Slatina

Descarca anunt promovare bibliotecar grad II.pdf (441 KB)
Descarca anunt examen promovare trepte.pdf (443 KB)
Descarca rezultat examen promovare trepte.pdf (223 KB)
Descarca rezultat final examen promovare trepte.pdf (163 KB)
Descarca Anunţ privind examenul pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judeţene Olt "Ion Minulescu".pdf (674 KB)
Descarca Rezultat examen pentru promovare in grad profesional.pdf (157 KB)
Descarca anunt concurs ocupare functii de bibliotecar grad profesional IA nivel studii superioare si bibliotecar debutant nivel studii superioare.pdf (1 MB)
Descarca rezultat selectie dosare la concursul de ocupare al posturilor vacante de bibliotecat grad profesional IA si bibliotecat debutant.pdf (513 KB)
Descarca rezultat concurs proba scrisa la concursul pt ocuparea posturilor de bibliotecar grad profesional IA si bibliotecar debutant.pdf (508 KB)
Descarca rezultat interviu la concursul de ocupare al posturilor de bibliotecar grad profesional IA si bibliotecar debutant.pdf (304 KB)
Descarca Rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de bibliotecar grad profesional IA si bibliotecar debutant.pdf (215 KB)
Descarca Anunt organizare concurs ocupare functie contractuala de executie vacanta de bibliotecar grad profesional IA.pdf (929 KB)
Descarca Erata bibliografie concurs organizat pt ocuparea postului vacant de bibliotecar grad profesional IA.pdf (166 KB)
Descarca anunt organizare concurs ocupare post vacant de bibliotecar grad profesional IA nivel studii superioare.pdf (939 KB)
Descarca Rezultate selectie dosare concurs ocupare post vacant de bibliotecar grad profesional IA nivel studii superioare.pdf (320 KB)
Descarca Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar grad profesional IA nivel studii superioare.pdf (495 KB)
Descarca Rezultat interviu - bibliotecar IA.pdf (265 KB)
Descarca rezultat final la concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar grad profesional IA.pdf (178 KB)
Descarca Anunt organizare concurs ocupare functie de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (756 KB)
Descarca Amanare anunt organizare concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar grad profesional debutant nivel studii superioare.pdf (151 KB)
Descarca Anunt examen promovare in grad profesional pentru postul de bibliotecar grad profesional I S care se va transforma in bibliotecar grad profesional IA S.pdf (453 KB)
Descarca rezultat proba scrisa examen promovare personal contractual in functia de bibliotecar IA.pdf (343 KB)
Descarca Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea personalului contractual in functia de bibliotecar IA.pdf (199 KB)
Descarca Rezultatul final al examenului pentru promovarea personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu.pdf (194 KB)
Descarca Anunt examen de promovare pentru postul de bibliotecar grad profesional II S.pdf (1 MB)
Descarca Rezultat proba scrisa la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior.pdf (292 KB)
Descarca Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea intr-o functie cu un nivel de studii superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.pdf (214 KB)


2020
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (873 KB)
Descarca Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (345 KB)
Descarca rezultatul probei scrise la concurs organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (455 KB)
Descarca Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (107 KB)
Descarca Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar grad profesional debutant.pdf (66 KB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de conducere vacante.pdf (357 KB)
Descarca Anunt privind examenul pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu.pdf (199 KB)
Descarca Anunt privind amanarea concursului pentru ocuparea a 3 functii contractuale de conducere vacante de sef serviciu grad II.pdf (152 KB)
Descarca Rezultat final la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu.pdf (51 KB)
Descarca Anunt examen de promovare in grad profesional a personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene Olt Ion Minulescu pentru posturile de bibliograf grad profesional I si bibliotecar grad profesional debutant.pdf (108 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare examen de promovare in grad profesional a personalului din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu - bibliograf grad profesional I si bibliotecar grad profesional debutant.pdf (54 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa examen de promovare in grad profesional a personalului din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu - bibliograf grad profesional I si bibliotecar grad profesional debutant.pdf (53 KB)
Descarca Rezultat final examen de promovare in grad profesional a personalului din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu - bibliograf grad profesional I si bibliotecar grad profesional debutant.pdf (53 KB)
Descarca Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de conducere vacante - sef serviciu.pdf (150 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare-concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de conducere vacante - sef serviciu.pdf (68 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa - concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de conducere vacante - sef serviciu.pdf (56 KB)
Descarca rezultat final concurs ocupare pe perioada nedeterminata a 3 posturi contractuale de conducere vacante - sef serviciu.pdf (77 KB)


2021

Descarca Anunt concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Financiar-contabilitate resurse umane, informatizare, Biblionet și administrativ.pdf (106 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Financiar-contabilitate resurse umane, informatizare, Biblionet și administrativ.pdf (43 KB)
Descarca Rezultat probă scrisă concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Financiar-contabilitate resurse umane, informatizare, Biblionet și administrativ.pdf (50 KB)
Descarca Rezultat interviu concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Financiar-contabilitate resurse umane, informatizare, Biblionet și administrativ.pdf (66 KB)
Descarca Rezultat final concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Financiar-contabilitate resurse umane, informatizare, Biblionet și administrativ.pdf (44 KB)
Descarca Anunț concurs ocupare pe perioada nedeterminata șef serviciu - Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.pdf (161 KB)
Descarca Rezultat selecție dosare concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.pdf (73 KB
Descarca Rezultat proba scrisă concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.pdf (119 KB)
Descarca Rezultat interviu concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.pdf (118 KB)
Descarca Rezultat final concurs ocupare pe perioada nedeterminată şef serviciu - Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor.pdf (115 KB)

Descarca Anunt organizare examen de promovare in grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu.pdf (78 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare examen pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual al Bibliotecii Judetene Olt Ion Minulescu.pdf (54 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual al Bibliotecii Județene Olt Ion Minulescu.pdf (51 KB)
Descarca Rezultat final examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual al Bibliotecii Județene Olt Ion Minulescu.pdf (52 KB)


Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de ingrijitor, studii medii.pdf (104 KB)
Descarca Rezultat selecție dosare la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de îngrijitor, nivel studii medii.pdf (45 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de ingrijitor nivel studii medii in cadrul serviciului financiar-contabilitate.pdf (82 KB)


Descarca Rezultat interviu - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de îngrijitor, nivel studii medii.pdf (74 KB)
Descarca Rezultat final - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de îngrijitor, nivel studii medii.pdf (58 KB)
Descarca Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante de execuţie - 2 posturi bibliotecari.pdf (108 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante de execuţie 2 posturi bibliotecari.pdf (61 KB)
Descarca Rezultat probă scrisă - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuală vacantă de execuţie 1 post bibliotecar.pdf (58 KB)
Descarca Rezultat interviu - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuală vacantă de execuţie 1 post bibliotecar.pdf (48 KB)
Descarca Rezultat final - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuală vacantă de execuţie 1 post bibliotecar.pdf (71 KB)


2022
Descarca Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii medii.pdf (181 KB)


Descarca Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de bibliotecar treapta profesional II .pdf (3 MB)
Descarca Rezultat proba scrisă la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii medii.pdf (69 KB)
Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale de bibliotecar treapta profesionala II studii medii.pdf (179 KB)
Descarca Rezultat selectie dosare - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii medii.pdf (283 KB)
Descarca Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant temporar de bibliotecar grad profesional II.pdf (73 KB)
Descarca Rezultat proba interviu - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii medii.pdf (73 KB)
Descarca Rezultat final - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii medii.pdf (61 KB)